Szimulációs szolgáltatások

Letöltések

Szimulációs szolgáltatások

Szimulációs projekt megvalósítása

A CAD+Inform Kft. vállalkozik egyedi, projektszintű szimulációs modellek elkészítésére.

Egyedi projektek elkészítése esetén a CAD+Inform feladata két területre terjed ki. Egyrészt elkészíti a problémakörhöz kapcsolódó folyamat-szimulációs modellt (modelleket) a megrendelő által dedikált műszaki kollega instrukciói alapján. Másrészt lefuttatja azokat a szimulációs kísérleteket (scenario), melyeket a megrendelő határoz meg. Egy-egy kísérletnek minősül minden olyan szituáció, mely nem jár a modellezett folyamat logikai átszervezésével, megmarad a modell parametrizálásának keretein belül. Adott esetben természetesen a folyamat átszervezésére vonatkozó változtatás is lehetséges, de ebben az esetben külön megállapodás szükséges. A szimulációs modell megépítéséhez szükséges folyamatok elvi felvázolása, az adatok összegyűjtése, és a szimulációs projekt eredményei alapján a döntések meghozatala a minden esetben megbízó feladata. A szimulációs projektekhez a CAD+Inform a szimuláció technikai hátterét biztosítja.

Egy tipikus szimulációs projekt megbízás lefutásának menetrendje a következő:

A projekt befejezése végén a szimulációs modell működéséről, a közösen lefuttatott scenariokról és a futások eredményeiről dokumentáció készül, melyet a megrendelő részére átadunk. A szimulációs modell futási eredményeinek kiértékelése minden esetben a Megrendelő feladata. Ugyanakkor a kiértékelés részeként az eredmények, a folyamatok együtthatásainak értelmezésében a CAD+Inform természetesen segítséget nyújt.

Az egyedi szimulációs projekt igény esetén magában foglal egy, a felsővezető döntéshozók előtt tartandó bemutatót is (amennyiben nem ők a projektben illetékes vállalati résztvevők), ahol a CAD+Inform technikai közreműködőként, a saját erőforrásain keresztül bemutatja az adott folyamat modellt, és az egyes paraméterek változtatásainak hatásait, szimulációs futás közben is.

Amennyiben a vállalat már rendelkezik WITNESS szoftver felhasználói licencel, vagy tervezi annak beszerzését, a projekt befejezésekor, a CAD+Inform átadja az elkészített modellt archivált formában a megrendelőnek, esetleges későbbi felhasználásra.

Kihelyezett WITNESS technológiai bemutatók, konzultációk

A CAD+Inform Kft. számára fontos, hogy a számítógéves folyamat-szimuláció legújabb eredményei eljussanak a vállalati felhasználók széles köréhez.

Ezért a CAD+Inform vállalkozik konzultációval egybekötött ingyenes WITNESS szoftver technológiai bemutatók megtartására, az érdeklődő vállalatok szakemberei számára. A bemutatókat előre egyeztetett időpontban tartjuk meg, a fogadó vállalat munkatársainak alkalmas időpontban. A bemutatókra kb. két órát érdemes betervezi, hogy legyen idő az esetlegesen felmerült kérdésekre is válaszolni. A szakmai felelősökön kívül általában jelen vannak az érintett vállalati területek vezetői és döntéshozói is. A legtöbb érdeklődő a termelés, logisztika, raktárazás, gyárfejlesztés és kontrolling területéről érkezik.

Az előzetes egyeztetés során lehetőség van témakörök megjelölésére, amelyek köré a bemutató szakmai tartalmát szervezzük. A bemutatók rendszerint egy általános technológia ismertetésből, és élő program prezentációból állnak, esettanulmányok felhasználásával. Ha igény mutatkouik rá, akkor szemléltetésként egy kisebb szimulációs modellt is összeállítunk a helyszínen, amiből a résztvevők képet kaphatnak a WITNESS szoftver gyakorlati alkalmazhatóságára.