WITNESS FOLYAMAT MODELLEZÉS

WITNESS - A TUDÁS TECHNOLÓGIÁJA

A jelenleg zajló Ipar 4.0-ként emlegetett negyedik ipari forradalom új elemző módszereket kíván, melyek legelső és egyik legjelentősebb képviselője a brit és az amerikai iparban gyökerező WITNESS eseményalapú, más néven prediktív folyamat-szimuláció. Ez a technológia egzakt adatokat szolgáltat a modellezett vállalati folyamatok jövőbeli változásairól, és interaktív módon segít megérteni a folyamatokban rejlő lehetőségeket. Alkalmazásával mind a döntéshozók, mind az elemzők könnyebben megérthetik a folyamataik rejtett összefüggéseit, biztosabban felmérhetik a jövőbeni eseményeket, és döntéseik várható hatásait.

Problémamegközelítés

Minden vállalat vagy szervezet működése egymással is kölcsönhatásban álló folyamatok összefüggő rendszere. Minden folyamat saját belső szabályok szerint működő kisebb egységekből, elemekből épül fel, amelyek egymás közötti kapcsolataiból jön létre maga a folyamat. Egy leegyszerűsített példával megvilágítva: a gyártás esetében az önálló elemek a munkadarabok, a gépek, a tárolóhelyek, az anyagmozgató berendezések, amelyek a technológiai szabályaik szerint működnek, míg a közöttük lévő legfontosabb kapcsolatot a gyártás során a munkadarabok elemről elemre, vagyis műveletről műveletre történő mozgása hozza létre.

A számítógépes folyamatszimuláció során a valós folyamatokban részt vevő elemek és kapcsolataik számítógépes leképezésével egy izolált virtuális környezetben alkotjuk meg a folyamat logikai modelljét. A szimulációs rendszer a modellben tárolt szabályok alapján, időben futtatja a modellt. Ez utóbbi vizsgálatával és a benne lezajló dinamikus változások, vagyis az események megfigyelésével juthatunk hozzá azokhoz a mennyiségekhez és összefüggésekhez, amelyek majd jellemezni fogják a jövőben lejátszódó valóságos eseményeket is. A folyamatszimuláció alkalmazásának egyik fő feladata, hogy ily módon megmutassa a kockázatos döntések hatásait és következményeit, még mielőtt a döntéshozó ténylegesen felvállalná azokat. Ezzel utólagos kiigazítások, idő, energia és legfőképpen fölösleges költségek takaríthatók meg.

Modellezés - A "Digitális ikerpár" megalkotása

A szimulációs elemzés a vizsgált folyamat modellezésével kezdődik. A WITNESS beépített modellező eszközeivel és teljes értékű elemkészletével elkészíthető a szimulálni kívánt valós rendszernek (üzem, gyártósor, ellátási lánc, üzleti folyamat stb.) a számítógépen grafikusan is megjeleníthető logikai modellje. Az elemkészletben egyaránt megtalálhatók a diszkrét (egyedi: darab alapú) és a folytonos (folyadékszerű: tömeg vagy térfogat alapú) gyártás elemei, valamint a kettő közötti átmenet is (töltés/ürítés).

Az elemek közötti kapcsolatok – a rendkívül finom parametrizálhatóságnak köszönhetően – szükség szerint a legapróbb részletekig beállíthatók. Ezt a WITNESS által biztosított, korlátok nélküli, elvi lehetőséget azonban a legtöbb esetben nem szükséges kihasználni. Természetesen figyelembe kell venni a folyamatra hatást gyakorló lényegi elemeket és tulajdonságokat, ugyanakkor – a fölösleges bonyolultságot elkerülendő – el kell végezni a lehetséges elhanyagolásokat is. A folyamat szempontjából lényeges és lényegtelen elemek elkülönítéséhez a WITNESS hatékony támogatást nyújt azáltal, hogy minősíteni tudja az adott paraméter eredményre gyakorolt hatását.

A rendkívül rugalmas modellezési támogatásnak köszönhetően egy egyébként bonyolult probléma WITNESS modellje is lehet viszonylag egyszerű. Fontos megjegyezni, hogy mivel a folyamatszimuláció az adatok helyett inkább az elemek közötti kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, maguk a modellek viszonylag kevés adattal is felépíthetők. Az adatok pontossága a szimulációs futások során kerül előtérbe.

A készen használható modellezési lehetőségeken túl a WITNESS hatékony fejlesztőkörnyezetet is biztosít az alkalmazás fejlesztők számára a speciális szimulációs esetek kezelésére.

WITNESS modell építőelem paletta

A palettán mindegyik ikon mögött egy elemcsoport található, a parametrizálástól függően.

Példa: A gép/művelet elem működésének az elvi vázlata