Adat előkészítés, adatbázis migráció

Letöltések

Adat előkészítés, adatbázis migráció

Minden műszaki térinformatikai rendszer alkalmazhatóságát döntően befolyásolja a rendszer alapját képező adatbázisok tartalma és minősége. Meghatározó ebből a szempontból az adatbázis tervezése során kialakított adatmodell, továbbá az adatbázis első, nagytömegű adatfeltöltésekor alkalmazott technológia, a betöltött adatok pontossága, teljessége és konzisztenciája. A gyakorlati esetek többségében nem áll rendelkezésre egységes adatszerkezet, és az adatrbázisba töltendő adatokat sokféle, korábban egymáshoz nem kapcsolódó, hiányos, vagy redundáns adatforrásokból kell összeszedni, és olyan formátumba hozni, ami már alkalmas a nagytömegű, programmal végrehajtható, batch adatbetöltésre. Ehhez előzőleg gondosan elemezni kell a különböző adatforrásokat, fel kell deríteni a hibákat, hiányokat és ellentmondásokat, amelyeket még az adatbázis betöltés előtt ki kell javítani, vagy pótolni kell. A már betöltött, napi alkalmazásban lévő adatbázisokban el kell kerülni a nagytömegű kézi javítást. Normál körülmények között, egy jól felépített és feltöltött adatbázisban már csak az üzemszerű működésből adódó változások vezetését kell elvégezni.

Másik tipikus feladat a már meglévő adatbázisokból új műszaki adatbázisokba történő áttöltés, vagy más néven adatmigráció, ami csak a legritkább esetben oldható meg közvetlenül a két adatbázis között. Az adatmigráció során általában el kel végezni a szükséges struktúra átalakításokat, valamint az adat formátum és tartalmi eltérések kiigazítását, ami jellemzően közbülső adatfeldolgozást igényel.

Megjegyezzük, hogy papír alapú adatforrások esetén, az adatelőkészítés, adatmigráció magába foglalhatja az önállóan is elérhető műszaki rajzok digitális átalakítása szolgáltatásunkat, amivel a hagyományos, papír alapú műszaki rajzok is bekapcsolhatók a feldolgozási folyamatba. A műszaki rajzok digitális átalakítása önmagában is egy meglehetősen összetett témakör.